Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Newyddion

 

 

Pobl enwog yn cerddedPilgrimage


Dilynwch saith berson enwog wrth iddynt fynd ar daith bersonol ar hyd Llwybr Pererinion Gogledd Cymru, gyda'r nod o gyrraedd Ynys Enlli

 

Darllen mwy amdan y cyfres newydd

 


 

Argaeledd Hwyr

 

Manaros, a luxury bungalow, is available due to a cancellation

June 8th 2024 for 5 nights £700

Gwelwch gwefan Manaros

 

Bryndol yn Aberdaron

Mae'r bwthyn ar gael:

Dydd Llun 17 i ddydd Gwener 21 o Fehefin
Dydd Gwener 12 i ddydd Mercher 17 o Orffennaf

Gwelwch gwefan Bryndol

 

Glandwr cottage in Aberdaron

Glandwr 12 nights away by the sea in Wales!
From 13th May we have a 12 night vacancy. Come for it all or in part. We will give you 10% off list price, just call Peter on 0797758635

See Glandwr Website

Click here to view more information

 

Dolfor cottage in Aberdaron

One Dolfor Short breaks with luxury cottage with a sea view in Flaming June!
3 nights from 24th June
4 nights from 17th June
10% off list price. Call Peter on 0797758635

See Dolfor Website

 


 

Cynigion

 

Glandwr 12 nights away by the sea in Wales!
From 13th May we have a 12 night vacancy. Come for it all or in part. We will give you 10% off list price, just call Peter on 0797758635

 

One Dolfor Short breaks with luxury cottage with a sea view in Flaming June!
3 nights from 24th June
4 nights from 17th June
10% off list price. Call Peter on 0797758635


 

Digwyddiadau


Caiacio yn Aberdaron - 10:30 a 1:30, bob Dydd Mawrth a Dydd Sul rhwng 21 Gorffennaf a 8 Medi. £35 y personCaiacio yn Aberdaron


10:30 a 1:30 - Bob Dydd Mawrth a Dydd Sul
Rhwng 21 Gorffennaf a 8 Medi
£35 y person
Wedi ei arwain gan hyfforddwr cymwysedig fydd yn darparu’r offer arbenigol i gyd, yr unig beth fydd angen i chi ddod hefo chi ydi dillad nofio, sgidiau addas, tywel a’r awydd am antur.

Caiacio yn Aberdaron


Y Sadwrn Sanctaidd Tenebrae, Eglwys St Hywyn Church AberdaronGwyl 2024 "Awduron Ysbrydol"


13-16 Mehefin
Aberdaron

Gwyl 2024 "Awduron Ysbrydol"


Y Sadwrn Sanctaidd Tenebrae, Eglwys St Hywyn Church Aberdaron

Y Sadwrn Sanctaidd


30fed Mawrth
Eglwys St Hywyn Church, Aberdaron
7:30pm - 8:15pm

Y Sadwrn Sanctaidd TenebraeMwy o ddigwyddiadau