Becws Islyn Bakery

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w weld yn mwy manwl.

Manylion Cyswllt

Ffôn: 01758 760 370

 

Dewch i ymweld a ni yn ein becws, yr unig un i'r gorllewin o Bwllheli ar Benrhyn Llŷn. Rydym yn pobi bara ffres yn ddyddiol, bara gwyn, gwenith, hovis, granary, cyrens a baps. Beth am dretio eich hun gyda un o'n cacennau cartref niferus neu blaswch ein rolau selsig, pastai sawrus neu ein brechdanau ffres. Beth am ddefnyddio ein gwasanaeth brechdanau - archebu yn y bore a'u casglu amser cinio. Gellir archebu cacennau penblwydd, pwdinau hufen, cacennau nadolig a phwdin nadolig mewn lliain.

Ar yr ail lawr, mae ein Tŷ Coffi yn agored. Dewch draw am baned o de neu goffi gyda un o'n cacennau cartref neu hyd yn oed De Prynhawn Arbennig! Mae hefyd dewis o frechdanau a pasteiod ar gael. Wrth fwynhau eich paned, gallwch ddysgu ychydig am hanes Aberdaron wrth edrych ar y murluniau sydd ynghlwm o amgylch yr ystafell. Dic Aberdaron, Brenin Olaf Enlli, a.y.b. Galwch i mewn i weld!

 


Top


Yn ôl i Busnesau Lleol