Newyddion

 

07.03.18 Sul y Mamau - Gwesty Tŷ Newydd

Dewch a'ch Mam i Westy Ty Newydd Dydd Sul yma i ddathlu Sul y Mamau - bydd carfari ar gael 12y.h. tan 2.30y.h. Ffoniwch nawr i archebu bwrdd - 01758760207
www.gwesty-tynewydd.co.uk

 


 

11.08.16 Sacred Land Conference at Manaros (Saesneg yn unig)

The Sacred Land Conference is being held at Manaros, Aberdaron from Friday the 7th to Sunday the 9th of October 2016. Find out more about the enchanted landscape of Pen Llyn and how it is guided and connected to the life of the Earth’s great story. We have 3 fantastic speakers – Martin Palmer (BBC broadcaster and author), Mary Colwell (film producer in nature and the environment) and Dafydd Hughes-Davies from the Felin Uchaf centre at Rhoshirwaun.

Residential and day bookings available. Call us on 01758 760 652 for more information. 

pobl

25.05.16 Bws Arfordir Llŷn

 

Bydd Bws Arfordir Llŷn yn rhedeg tan ddiwedd Hydref 2016

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 23.05.16 Aberdaron: Technoleg ddiweddaraf ar lan y Llŷn

pobl

 

Dewiswyd Aberdaron gan Arloesi Gwynedd Wledig i dreialu sut i ddod â mynediad Wi-Fi cyhoeddus i gymunedau anghysbell a gwledig.

 

Cliciwch yma i ddarllen y datganiad i'r wasg

 

 

 


 

29.07.15 Ras

puffins

Nos Fercher Gorffennaf 29ain 7pm (cofrestru i redeg o 6:30pm)

Noson goffi i ddilyn yn y neuadd am 7:30pm.

Pris cystadlu £3 i blant a £7 i oedolion

Ni chodir tal mynediad i'r noson goffi. Paned a chacen ar gael am £1.
Unrhyw elw i Urdd Aberdaron a Rhiw.

 


 

poster

28.07.15 Cae Chwarae Aberdaron

 

Newyddion Da ... Mae Cae Chwarae Aberdaron nawr ar agor!

 

 

 

 

 

 


29.05.15 Defibrillator i’r pentref

Mae Criw Bro Daron wedi bod yn gweithio yn galed i gasglu pres i gael defibrillator i’r pentref. Gyda help grant y British Heart Foundaition mae defibrillator at ddefnydd y cyhoedd rwan yn ei le ar wal tu allan i’r toiledau ym maes parcio Henfaes. Gall y defibrillator sydd ar gael 24 awr y dydd helpu achub bywyd rhywun mewn argyfwng felly mae’n newyddion gwych fod gennym y teclyn yn y pentref.
09.04.15 Mae'r palod wedi cyrraedd!

puffins

 

Mae'r palod wedi cyrraedd Ynysoedd Gwylan yn Aberdaron ddoe, tua 50 o adar, yn gynharach na llynedd! Ymfudodd yr adar ddiwedd Awst ac maent wedi bod yn Môr yr Iwerydd drwy'r gaeaf, yr adar bach rhyfeddol.