Newyddion

 

06.07.18 Erthygl am Aberdaron yng nghylchgrawn Coastal Life

pobl

 

Mae taith gerdded eiconig yn ardal Aberdaron yn un o deithiau cylchgrawn Welsh Coast Life mis yma.

 

 

 

 

 



19.03.18 Pasg ym Mhorth y Swnt

pobl

 

I weld digwyddiadau - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 


19.03.18 St Hywyn’s Church


Saesneg yn unig ar gael...

 

Sunday 25th March 10 am Palm Sunday Service www.st-hywyn.org

Holy Week & Easter services - click here for more information

 

Thursday 29th March 6pm Torri y Bara / Breaking the Bread – Free Supper of Soup, Bread & Cheese for All to Enjoy


Friday 30th March 6pm Dydd Gwener y Groglith / Good Friday “Aros wrth y Groes / Waiting at the Cross”

Saturday 31st 10.30 am Making an Easter Garden for all the family to enjoy - click here for more information


Saturday 31st March 7.30 pm Llanfaelrhys Church Porth Ysgo – Triumph to Tragedy - click here for more information


Sunday 1st April 10am Bilingual Easter Sunday Service www.st-hywyn.org


Saturday 2nd June 10am – 4pm “Walking in the Foosteps of RS Thomas” Sarn Plas, Rhiw to Aberdaron along the coastal path, limited to 10 people. Details: susanafogarty@gmail.com 01758 703039


Thursday 28th June – Sunday 1st July RS Thomas & ME Eldrdige Poetry & Art Festival at various venues over the weekend. www.rsthomaspoetry.co.uk - click here for more information


Saturday 30th June 8pm Cor Meibion Carnguwch Concert St Hywyn’s Church - click here for more information


Sunday 8th July 7.30pm “NINEBARROW” - Radio 2 Acclaimed folk duo back by popular demand www.ninebarrow.co.uk


Wednesday 8th August 7.30pm “THE HARVESTERS & SOMERVILLE GENTLEMEN” two folk bands join together for a great evening of folk music. www.harvestersmusic.com www.somervillegentlemen.co.uk


Thursday 6th September 6pm Service of Welcome for Janet Fletcher as Associate Priest to Bro Enlli coming to live in Aberdaron.


Saturday 8th September 10.30am Annual St Hywyn’s & Bro Enlli Pilgrim Walk


Sunday 28th October 10am Annual Service - Returning the Prayer Stones to the Sea.

 


 

07.03.18 Sul y Mamau - Gwesty Tŷ Newydd

Dewch a'ch Mam i Westy Ty Newydd Dydd Sul yma i ddathlu Sul y Mamau - bydd carfari ar gael 12y.h. tan 2.30y.h. Ffoniwch nawr i archebu bwrdd - 01758760207
www.gwesty-tynewydd.co.uk

 


 

11.08.16 Sacred Land Conference at Manaros (Saesneg yn unig)

The Sacred Land Conference is being held at Manaros, Aberdaron from Friday the 7th to Sunday the 9th of October 2016. Find out more about the enchanted landscape of Pen Llyn and how it is guided and connected to the life of the Earth’s great story. We have 3 fantastic speakers – Martin Palmer (BBC broadcaster and author), Mary Colwell (film producer in nature and the environment) and Dafydd Hughes-Davies from the Felin Uchaf centre at Rhoshirwaun.

Residential and day bookings available. Call us on 01758 760 652 for more information.



 

pobl

25.05.16 Bws Arfordir Llŷn

 

Bydd Bws Arfordir Llŷn yn rhedeg tan ddiwedd Hydref 2016

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 



23.05.16 Aberdaron: Technoleg ddiweddaraf ar lan y Llŷn

pobl

 

Dewiswyd Aberdaron gan Arloesi Gwynedd Wledig i dreialu sut i ddod â mynediad Wi-Fi cyhoeddus i gymunedau anghysbell a gwledig.

 

Cliciwch yma i ddarllen y datganiad i'r wasg

 

 

 


 

29.07.15 Ras

puffins

Nos Fercher Gorffennaf 29ain 7pm (cofrestru i redeg o 6:30pm)

Noson goffi i ddilyn yn y neuadd am 7:30pm.

Pris cystadlu £3 i blant a £7 i oedolion

Ni chodir tal mynediad i'r noson goffi. Paned a chacen ar gael am £1.
Unrhyw elw i Urdd Aberdaron a Rhiw.

 


 

poster

28.07.15 Cae Chwarae Aberdaron

 

Newyddion Da ... Mae Cae Chwarae Aberdaron nawr ar agor!

 

 

 

 

 

 


29.05.15 Defibrillator i’r pentref

Mae Criw Bro Daron wedi bod yn gweithio yn galed i gasglu pres i gael defibrillator i’r pentref. Gyda help grant y British Heart Foundaition mae defibrillator at ddefnydd y cyhoedd rwan yn ei le ar wal tu allan i’r toiledau ym maes parcio Henfaes. Gall y defibrillator sydd ar gael 24 awr y dydd helpu achub bywyd rhywun mewn argyfwng felly mae’n newyddion gwych fod gennym y teclyn yn y pentref.




09.04.15 Mae'r palod wedi cyrraedd!

puffins

 

Mae'r palod wedi cyrraedd Ynysoedd Gwylan yn Aberdaron ddoe, tua 50 o adar, yn gynharach na llynedd! Ymfudodd yr adar ddiwedd Awst ac maent wedi bod yn Môr yr Iwerydd drwy'r gaeaf, yr adar bach rhyfeddol.