Byw ar Ben Llŷn

 

Life on Pen LlynErbyn hyn mae pysgota masnachol wedi ei gyfyngu i ambell gwch Crancod a Chimychiaid sy’n dod â rhai o’r cramenogion o’r ansawdd gorau posibl i'r lan. Mae’r rhain yn cael eu paratoi a’u gwerthu yn lleol a’u hanfon i bob rhan o’r DU i’r fodloni'r sawl sy'n gwerthfawrogi'r gorau.

Life on Pen LlynMae’r Cimychiaid a’r Crancod sy’n cael eu dadlwytho ym Mhorth Meudwy yn cael eu prosesu ar safle Fferm Cwrt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae Porth Colmon hefyd yn dal i gael ei ddefnyddio i ddadlwytho Crancod a Chimychiaid sy’n cael eu dal ar yr Arfordir Gogleddol, ac mae’r rhain hefyd yn cael eu prosesu ac ar gael yn lleol drwy ‘Selective Seafoods’.

Life on Pen LlynMae defaid, gwartheg a ffermio tir âr yn cynnal rhostiroedd ar ben y bryniau a’r caeau gwyrdd, gyda chloddiau cerrig traddodiadol wedi eu gorchuddio â glaswellt a gwrychoedd sy'n cynnig lloches i fywyd gwyllt.

Life on Pen LlynTynnu â Thractorau yn Nghystadleuaeth Cymdeithas Aredig Cymru.

Life on Pen LlynMae’r achlysur traddodiadol ar gyfer y mentrus o ymdrochi ar ŵyl San Steffan, yn codi arian i elusennau lleol.

Life on Pen LlynMae Codi Cestyll Tywod yn y gystadleuaeth ar Ŵyl y Banc ym mis Awst yn hwyl i ymwelwyr a phobl leol o bob oedran.

Life on Pen LlynMae Cwch Enlli yn gadael o Borth Meudwy, os yw’r tywydd yn caniatáu.

(Saesneg yn unig - cyfieithiad i ddilyn)Life on Pen Llyn

Life on Bardsey - Christine Evans takes her grandchild for a walk on the island with a couple of hangers-on!
The Porter Family have been farming on Enlli since 2007 and keep a blog with lots of interesting snippets and photos about their life on the island. You can visit their blog by clicking here.