Digwyddiadau

poster

Caiacio yn Aberdaron

 

Cynhelir sesiynau o Aberdaron bob dydd Mawrth a dydd Sul yn ystod gwyliau'r haf (24 Gorffennaf i 30 Awst) a hefyd ar y dyddiau Sul canlynol: 3, 17 Gorffennaf a 4, 11, 18 Medi.

 

Mae yna ddwy sesiwn ydydd, gan ddechrau am 10:30am a 1:30pm. Mae sesiwn yn para tua 2 awr. £30 y person. Sganiwch y côd isod am ragor o wybodaeth.

Gweld mwy am caiacio yn Aberdaron

Ffoi i'r tonnau yn Aberdaron yr haf yma | National Trust


poster

Cyngerdd Gwyl Celf a Beirdd Aberdaron - R S Thomas a M E Eldridge - Emyn i Gymro

 

Nos Sadwrm 18 Mehefin

8yh

Tocynnau £8

 

Mwy am Gyngerdd yr wyl


poster

Gwyl Celf a Beirdd Aberdaron - R S Thomas a M E Eldridge

 

Dydd Sadwrm 18 Mehefin

10yb- 4 yp

 

Mwy am Gyflwynwyr Dydd Sadwrn


poster

Gwyl Celf a Beirdd Aberdaron - R S Thomas a M E Eldridge


Mehefin 16 - 19 2022
Mark Oakley, Cambridge

Mannon Ceridwen James

 

Cyflwynwyr
Philip Gross Bardd T.S. Eliot Prize 2009
Mared Emlyn- Telynores
Dane Briscoe Artist
Jon Gower Writer & Broadcaster

 

Www.rsthomaspoetry.co.uk

 

Booking On-line : EVENTBRITE
Susanafogarty@gmail.com

01758 703039


poster

St Maelrhys Church


Dydd Nadolig Eglwys St Maelrhys, Porth Ysgo, 10am


poster

Eglwys St Hywyn Church, Aberdaron


Noswyl y Nadolig Carolau 4pm & Gwasanaeth Canol Nos 11.30pm


poster

Cyfarchion y Nadolig 2021


Amser arbennig i ddathlu gyda’n gilydd
Eglwys St Hywyn Church, Aberdaron
Dydd Gwener 24ain Rhagfyr am 4.00yh Carolau yng ngolau Canhwyllau

 

Offeren Canol Nos 11.30pm Midnight Mass
Eglwys St Maelrhys Church
Gwasanaeth Dydd Nadolig Dwyieithog 10.00yb

 

www.broenlli.com

 

 


posterGosber

Cerddoriaeth sanctaudd a Darlleniadau

Bob nos Fercher 7:30yh - 8yh

21ain o Orffenaf - 25ain o Awst

Eglwys St Hywyn, Aberdaron
 

poster

16.06.21 RS Thomas & ME Eldridge Society Festival (Saesneg yn unig)

Saturday 19 June, 1.30 - 4.30pm BST

This online festival aims to bring together people with an appreciation of the literary and artistic works, musical compositions, people and places associated with RS Thomas and ME Eldridge.

Click here for more information about RS Thomas & ME Eldridge Society Festival

Click here for a short video about RS Thomas & ME Eldridge Society Festival

 poster

Dathlu Bywyd Gwyllt Mynwentydd

Dydd Sul 6ed Mehefin, 12.00-4.00 y pnawn
poster

Dychwelyd Y Cerrig Gweddi I'r Mor

13.30yb Dydd Iau 3ydd o Fehefin 2021.

Eglwys Sant Hywyn, Aberdaron
 

poster

Sul y Pasg

Cymun a chymuned. Gweddi efengyl mewn byd pryderus a gweddi cloi.

Gwasanaeth 10:30yb

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Eglwys St Hywyn

Gwahoddiad i Gwasanaethau - Y Wythnos Fawr: Ebrill 1af i 4ydd 2021.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Gosber


Cerddoriaeth Sanctaidd a Darlleniadau
Bob no Fercher 7.30yh - 8.00yh
Eglwys St Hywyns,
Aberdaron

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Cyfarchion Y Nadolig

 

Carolau wrth y Preseb, Dydd Mawrth 24ydd 4yh a Offeren Ganol y Nos 11yh yn Eglwys St Hywyn.

Eglwys St Maelrhys - Gwasanaeth Dwyieithog Dydd Nadolig 10yb.


 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Llwybr arswyd Porth y Swnt

 

31 Hydref, llwybrau yn cychwyn yn rheolaidd rhwng 6-7:30pm

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Hwyl 50 peth Porth y Swnt

 

Dydd Mawrth 29 Hydref, 2yh

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

The Divine Names of God (Saesneg yn unig)

 

Saturday 9th November

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Dychwelyd y cerrig gweddi i'r mor

 

Dydd Sul, 27fed o Hydref

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Finding God in the Faith of Others

 

Nos Fercher, 23 mis Hydref

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

GŴYL PENDRAW’R BYD

 

Awst 30-31

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

DIWRNOD AGORED FFERM

 

Ar fferm Cwrt

Dydd Llun Gwyl y Banc Awst 26
11:00 - 16:00
.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

LAMMAS

 

Nos Fercher 21ain Awst
7.30yh – 8.15yh
Eglwys St Maelrhys, Porth Ysgo.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

poster

TAITH TYWYS AR FEIC

 

Dydd Iau 1, 8, 15 a 22 Awst
11am - 3pm
Dewch am daith beicio hefo'r ceidwad o Borth y Swnt. Cewch gyfle i ddysgu mwy am gynefinoedd, natur a hanes yr ardal. Dewch a beic eich hun neu llogwch un yn lleol.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

poster

HWYL 50 PETH PORTH Y SWNT

 

23 Gorff - Arnofio mewn cwch
30 Gorff - Creu Celfyddyd gwyllt
06 Awst - Coginio ar dan gwersyll
13 Awst - Mynd i chwilota
20 Awst - Gwylio Aderyn
27 Awst - Arnofio mewn cwch

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

NOSON CHWEDLEUA

 

12/08/19

Eglwys St Hywyn, Aberdaron
7.30 - 9.15 y.h

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

‘THE MOON IN LLŶN’

 

24/07/19

Gyda Cherddoriaeth a Barddoniaeth
Amser i fyfyrio yng ngolau canhwyllau

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

poster

TRUCKSTOP HONEYMOON

(Saesneg yn unig ar gael)

07/08/19

 

Katie & Mike West will be hollering with all their hearts over a five string banjo and a doghouse bass - Truckstop Honeymoon live the life they sing about. Touring across three continents with four kids and a truck load of songs, they tell stories about the strangeness of everyday life.

Their music combines elements of bluegrass, music hall jazz, and straight up rock’n’roll. They have released nine albums and a full length documentary film, produced over two hundred albums for other artists, and received awards for Lifetime Achievement in the Arts. On tour in Wales, originally from America, they are performing in Aberdaron on Wednesday 7th August. Click here for more informationposter

'REFLECTIONS'

 

Un Dydd Mercher bob mis

Gyda Cherddoriaeth a Barddoniaeth
Amser i fyfyrio yng ngolau canhwyllau

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth 

poster

CYNGERDD

 

22 Mehefin
8yh - 9.30yh
Eglwys st Hywyn

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Y BRODYR MAGEE

 

29ain Mai
7.30yh
Eglwys st Hywyn

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

GŴYL CELF A BEIRDD

 

Mehefin 20 – 23

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth