Digwyddiadau


Poster Filkin's Drift

Blessing and Returning St Hywyn Prayer-Stone Cairn to the sea


29 October
Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron
10.30am


Blessing and Returning St Hywyn Prayer-Stone Cairn to the sea Poster


Poster Filin's Drift

Deuwad Filkin's Drift


20 Medi
Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron
7:00yh

Tocynau: £7.50

 

Poster Filkin's DriftPoster Arddangosfa Llwybr Cadfan

Arddangosfa Llwybr Cadfan

Eglwys Llanfaelrhys, Porth Ysgo

01/09/23 - 31/10/23

 

Arddangosfa Llwybr CadfanGwyl y Bont poster

Nosweithiau Cerddorol Elusennol Eglwys


14, 21 a Awst
St Hywyn, Aberdaron
7:30yh

Oedolion £5
Plant am ddim
Raffl
Lluniaeth ysgafn

 

 

Poster Nosweithiau Cerddorol Elusennol EglwysPoster Gwyl Celf a Beirdd


Dydd Sadwrn 29 Gorffennaf

 

Ymunwch a ni i ddathlu 200 mlwyddiant y bont yn Aberdaron

 

AM DDIM

 

Poster Gŵyl y BontPoster Gwyl Celf a Beirdd

Cymanfa Ganu, Traeth Aberdaron

Croeso i Bawb

Dydd Sul 16 Gorffennaff, 5pm

 

Poster Cymanfa Ganu


Poster Gwyl Celf a Beirdd

Gosber

Cerddoriaeth Sanctaidd a Darlleniadau (Dwyieithog)

Bob nos Iau 7.30pm - 8pm
Gorffennad - Awst
Eglwys St Hywyn, Abedaron

susanafogarty@gmail.com

 

Poster Gosber


 

Poster Gwyl Celf a Beirdd

Caiacio yn Aberdaron

Ffoi i'r tonnau yn Aberdaron yr haf yma

Wedi ei arwain gan hyfforddwr cymwysedig fydd yn darparu’r offer arbenigol i gyd, yr unig beth fydd
angen i chi ddod hefo chi ydi dillad nofio, sgidiau addas tywel a’r awydd am antur.

Cynhelir sesiynau o Aberdaron bob dydd Mawrth a dydd Sul rhwng 16 Gorffennaf a 10 Medi.
Mae yna ddwy sesiwn y dydd, gan ddechrau am 10:30am a 1:30pm. Mae sesiwn yn para tua 2 awr. £30 y person.

 

Poster Caiacio


 

Poster Gwyl Celf a Beirdd9fed Flynyddol Gŵyl Celf a Beirdd

Mehefin 15 - 18 2023

Poster Gŵyl Celf a Beirdd

Tocynnau ar gyfer y 9fed Flynyddol Gwyl Celf a Beirdd ar eventbrite


 

Poster Hel SbwrielAnturiaethau'r Pasg ym Mhlas yn Rhiw'

Ymunwch â ni am antur ym Mhlas yn Rhiw'r Pasg hwn.
O’r bwncath yn esgyn i wenyn mêl yn dawnsio, dewch i ddarganfod mwy am yr anifeiliaid sy’n byw ym Mhlas yn Rhiw wrth i chi wneud eich ffordd o amgylch ein llwybr hynod o hwyl.

1, 2, 5-10 Ebrill.

Ewch i'n tudalen digwyddiad am fwy o wybodaeth

Poster Pasg


 

Poster Hel SbwrielHel Sbwriel yn Aberdaron
efo Ysgol Crud y Werin22 Mawrth 1:30pm. Cyfarfod o flaen Porth y Swnt
Croeso cynnes i unrhyw un a hoffai gymryd rhan

 

Poster Hel Sbwriel


 

poster CarolauO'r Mor i'r Sêr


Noson i ddathlu ein treftadaeth forwrol ac awyr y nos ym Mhen llyn . Cychwyn ar Fferm Cwrt wrth deithio gyda'r nos i Borth Meudwy

Dydd Sadwrn, Chwefror 18fed

18:30 - 21:00

I archebu lle ebostiwch: dani.robertson@eryri.llyw.cymru

 

Poster O'r Mor i'r Sêr


Darganfod Oes yr Haearn ym Mhen Llŷn


Arddangosfa a sgwrs - Oes yr Haearn ym Mhen Llŷn

Gwener, 10 Chwefror 2023, 18:00 – 19:00 GMT

National Trust - Porth y Swnt Porth y Swnt Aberdaron LL53 8BE

 

Mwy o wybodaeth am ddigwyddiad Darganfod Oes yr Haearn ym Mhen Llŷn


 

poster CarolauCyfarchion y Nadolig 2022


Amser arbennig i ddathlu gyda’n gilydd

Eglwys St Hywyn Church, Aberdaron

Dydd Sadwrn 17 Rhagfyr 4.30yh Carolau yng ngolau Canhwyllau

Noswyl Nadolig 9yh Cymun Cyntaf y Nadolig

Eglwys St Maelrhys Church Dydd Nadolig - Genedigaeth ein Harglwydd 10.30yb Y Cymun Bendigaid

 

Poster Cyfarchion Nadolig


 

posterGwasanaeth Coffa Cymunedol


Eglwys Hywyn Sant Aberdaron
10.30yb - llyb
13fed Tachwedd 2022


 

susanafogarty@gmail.com
01758 703039


poster

Truckstop Honeymoon

 

Nos Iau 25 Awst

Eglwyd St Hywyn Aberdaron - 7.30pm

£10 Oedolion - £5 Plant

Tocynnau - Eleri Stores, Aberdaron & Bro Enlli Charity Shop

 

Gweld mwy am Truckstop Honeymoonposter

Sesiynau blasu'r iaith Gymraeg bob dydd Mawrth yn ystod mis Awst ym Mhorth y Swnt gyda Learn Cymraeg GO.

 

Does ddim angen archebu lle, dim ond dod draw i Borth y Swnt yn ystod gwyliau'r haf. Mae’r sesiynau hwyliog a rhyngweithiol hyn yn addas ar gyfer dechreuwyr pur o bob oed.

 

2yh, bob dydd Mawrth ym mis Awst ym Mhorth y Swnt.poster

Cymarfa Ganu

 

Dydd Sul 31ain o Orffennaf, 5yh.

Mochyn wedi'i rhostio i'w ddilyn. Croeso i bawb.

 

Gweld mwy am Cymarfa Ganuposter

Cyngherddau Elusennol er budd yr ambiwlans awyr ac Eglwys Sant Hywyn

 

Cerddoriaeth lleol, raffl a lluniaeth.

 

Am 6 wythnos pob nos lun am 7yh.

18/07/22 - 22/08/22.
Oedolion £5 - Children AM DDIM.

 

Gweld mwy am Cyngherddau Elusennolposter

Caiacio yn Aberdaron

 

Cynhelir sesiynau o Aberdaron bob dydd Mawrth a dydd Sul yn ystod gwyliau'r haf (24 Gorffennaf i 30 Awst) a hefyd ar y dyddiau Sul canlynol: 3, 17 Gorffennaf a 4, 11, 18 Medi.

 

Mae yna ddwy sesiwn ydydd, gan ddechrau am 10:30am a 1:30pm. Mae sesiwn yn para tua 2 awr. £30 y person. Sganiwch y côd isod am ragor o wybodaeth.

Gweld mwy am caiacio yn Aberdaron

Ffoi i'r tonnau yn Aberdaron yr haf yma | National Trust


poster

Cyngerdd Gwyl Celf a Beirdd Aberdaron - R S Thomas a M E Eldridge - Emyn i Gymro

 

Nos Sadwrm 18 Mehefin

8yh

Tocynnau £8

 

Mwy am Gyngerdd yr wyl


poster

Gwyl Celf a Beirdd Aberdaron - R S Thomas a M E Eldridge

 

Dydd Sadwrm 18 Mehefin

10yb- 4 yp

 

Mwy am Gyflwynwyr Dydd Sadwrn


poster

Gwyl Celf a Beirdd Aberdaron - R S Thomas a M E Eldridge


Mehefin 16 - 19 2022
Mark Oakley, Cambridge

Mannon Ceridwen James

 

Cyflwynwyr
Philip Gross Bardd T.S. Eliot Prize 2009
Mared Emlyn- Telynores
Dane Briscoe Artist
Jon Gower Writer & Broadcaster

 

Www.rsthomaspoetry.co.uk

 

Booking On-line : EVENTBRITE
Susanafogarty@gmail.com

01758 703039


poster

St Maelrhys Church


Dydd Nadolig Eglwys St Maelrhys, Porth Ysgo, 10am


poster

Eglwys St Hywyn Church, Aberdaron


Noswyl y Nadolig Carolau 4pm & Gwasanaeth Canol Nos 11.30pm


poster

Cyfarchion y Nadolig 2021


Amser arbennig i ddathlu gyda’n gilydd
Eglwys St Hywyn Church, Aberdaron
Dydd Gwener 24ain Rhagfyr am 4.00yh Carolau yng ngolau Canhwyllau

 

Offeren Canol Nos 11.30pm Midnight Mass
Eglwys St Maelrhys Church
Gwasanaeth Dydd Nadolig Dwyieithog 10.00yb

 

www.broenlli.com

 

 


posterGosber

Cerddoriaeth sanctaudd a Darlleniadau

Bob nos Fercher 7:30yh - 8yh

21ain o Orffenaf - 25ain o Awst

Eglwys St Hywyn, Aberdaron
 

poster

16.06.21 RS Thomas & ME Eldridge Society Festival (Saesneg yn unig)

Saturday 19 June, 1.30 - 4.30pm BST

This online festival aims to bring together people with an appreciation of the literary and artistic works, musical compositions, people and places associated with RS Thomas and ME Eldridge.

Click here for more information about RS Thomas & ME Eldridge Society Festival

Click here for a short video about RS Thomas & ME Eldridge Society Festival

 poster

Dathlu Bywyd Gwyllt Mynwentydd

Dydd Sul 6ed Mehefin, 12.00-4.00 y pnawn
poster

Dychwelyd Y Cerrig Gweddi I'r Mor

13.30yb Dydd Iau 3ydd o Fehefin 2021.

Eglwys Sant Hywyn, Aberdaron
 

poster

Sul y Pasg

Cymun a chymuned. Gweddi efengyl mewn byd pryderus a gweddi cloi.

Gwasanaeth 10:30yb

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Eglwys St Hywyn

Gwahoddiad i Gwasanaethau - Y Wythnos Fawr: Ebrill 1af i 4ydd 2021.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Gosber


Cerddoriaeth Sanctaidd a Darlleniadau
Bob no Fercher 7.30yh - 8.00yh
Eglwys St Hywyns,
Aberdaron

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Cyfarchion Y Nadolig

 

Carolau wrth y Preseb, Dydd Mawrth 24ydd 4yh a Offeren Ganol y Nos 11yh yn Eglwys St Hywyn.

Eglwys St Maelrhys - Gwasanaeth Dwyieithog Dydd Nadolig 10yb.


 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Llwybr arswyd Porth y Swnt

 

31 Hydref, llwybrau yn cychwyn yn rheolaidd rhwng 6-7:30pm

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Hwyl 50 peth Porth y Swnt

 

Dydd Mawrth 29 Hydref, 2yh

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

The Divine Names of God (Saesneg yn unig)

 

Saturday 9th November

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Dychwelyd y cerrig gweddi i'r mor

 

Dydd Sul, 27fed o Hydref

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Finding God in the Faith of Others

 

Nos Fercher, 23 mis Hydref

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

GŴYL PENDRAW’R BYD

 

Awst 30-31

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

DIWRNOD AGORED FFERM

 

Ar fferm Cwrt

Dydd Llun Gwyl y Banc Awst 26
11:00 - 16:00
.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

LAMMAS

 

Nos Fercher 21ain Awst
7.30yh – 8.15yh
Eglwys St Maelrhys, Porth Ysgo.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

poster

TAITH TYWYS AR FEIC

 

Dydd Iau 1, 8, 15 a 22 Awst
11am - 3pm
Dewch am daith beicio hefo'r ceidwad o Borth y Swnt. Cewch gyfle i ddysgu mwy am gynefinoedd, natur a hanes yr ardal. Dewch a beic eich hun neu llogwch un yn lleol.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

poster

HWYL 50 PETH PORTH Y SWNT

 

23 Gorff - Arnofio mewn cwch
30 Gorff - Creu Celfyddyd gwyllt
06 Awst - Coginio ar dan gwersyll
13 Awst - Mynd i chwilota
20 Awst - Gwylio Aderyn
27 Awst - Arnofio mewn cwch

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

NOSON CHWEDLEUA

 

12/08/19

Eglwys St Hywyn, Aberdaron
7.30 - 9.15 y.h

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

‘THE MOON IN LLŶN’

 

24/07/19

Gyda Cherddoriaeth a Barddoniaeth
Amser i fyfyrio yng ngolau canhwyllau

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

poster

TRUCKSTOP HONEYMOON

(Saesneg yn unig ar gael)

07/08/19

 

Katie & Mike West will be hollering with all their hearts over a five string banjo and a doghouse bass - Truckstop Honeymoon live the life they sing about. Touring across three continents with four kids and a truck load of songs, they tell stories about the strangeness of everyday life.

Their music combines elements of bluegrass, music hall jazz, and straight up rock’n’roll. They have released nine albums and a full length documentary film, produced over two hundred albums for other artists, and received awards for Lifetime Achievement in the Arts. On tour in Wales, originally from America, they are performing in Aberdaron on Wednesday 7th August. Click here for more informationposter

'REFLECTIONS'

 

Un Dydd Mercher bob mis

Gyda Cherddoriaeth a Barddoniaeth
Amser i fyfyrio yng ngolau canhwyllau

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth 

poster

CYNGERDD

 

22 Mehefin
8yh - 9.30yh
Eglwys st Hywyn

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Y BRODYR MAGEE

 

29ain Mai
7.30yh
Eglwys st Hywyn

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

GŴYL CELF A BEIRDD

 

Mehefin 20 – 23

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth