Digwyddiadau


poster

Y BRODYR MAGEE

 

29ain Mai
7.30yh
Eglwys st Hywyn

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

GŴYL CELF A BEIRDD

 

Mehefin 20 – 23

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Truckstop Honeymoon

 

Nos Fercher 7 Awst
Eglwys St Hywyn
7.30yh

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

‘Reflections’

 

Cerddoriaeth a barddoniaeth
Myfyrdod yng ngolau Canhwyllau

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

"But the silence in the mind is when we live best ......"

 

Cerddoriaeth a barddoniaeth. Adlewyrchiad yng ngolau Canhwyllau

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Gwasanaethau Nadolig

 

Rhagfyr 24, St Hywyn

4.00yh - Gwasanaeth Crib

11.00yh - Hanner Nos

 

Rhagfyr 25, St Maelrhys, Porth Ysgo

10.00yb - Gwasanaeth Teuliol

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Wednesday Evening Reflection

 

23 o Ionawr, 7.30-8.15yh

Eglwys Llanfaelrhys, Porth Ysgo

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Sul yr Adfent

 

2il o Rhagfyr, 2y.h

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Advent Antiphons

 

 

28fed o Tachwedd, 7:30yh - 8:15yh.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Porth y Swnt a Melltith y Sbwriel Morol

 

 

31ain o Hydref, 6yh - 7:30yh.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

poster

Equinox

 

Cerddoriaeth a Barddoniaeth

 

Medi 19fed, 7.30yh.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

‘Reflections’

 

Cerddoriaeth a barddoniaeth - Adlewyrchiad yng ngolau Canhwyllau

 

7.30yh – 8.15yh Nos Fercher bob mis

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


posterCaiacio a padlfyrddio yn Llŷn

 

Wedi ei arwain gan hyfforddwr cymwysedig fydd yn darparu’r offer i gyd, yr unig beth fydd angen i chi ddod hefo chi ydi dillad nofio, hen drainers, tywel a’r awydd am antur.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


St Hywyn’s Church

Saesneg yn unig ar gael...


Thursday 6th September 6pm Service of Welcome for Janet Fletcher as Associate Priest to Bro Enlli coming to live in Aberdaron.


Saturday 8th September 10.30am Annual St Hywyn’s & Bro Enlli Pilgrim Walk


Sunday 28th October 10am Annual Service - Returning the Prayer Stones to the Sea.