Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Newyddion

 

06.07.18 Erthygl am Aberdaron yng nghylchgrawn Coastal Life

pobl

 

Mae taith gerdded eiconig yn ardal Aberdaron yn un o deithiau cylchgrawn Welsh Coast Life mis yma.

 

 

 

 

 


 

Digwyddiadau

 

Porth y Swnt a Melltith y Sbwriel Morol

poster

 

 

31ain o Hydref, 6yh - 7:30yh

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth 

Gwyl Pen Draw'r Byd Aberdaron

 

Nos Wener 31/08/18 (9yh)

Gai Toms a'r band

 

Dydd Sadwrn 01/09/18 (3yp-8yh)

Sesiwn stori hefo Mair Tomos Ifans (Lleoliad ac amser i gadarnhau)
Dafydd Jones (Llanfihangel)
Gwilym
Geraint Lovgreen a'r Enw Da
Nar
Gwilym Bowen Rhys