Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Newyddion

 

29.06.20 Covid-19


Diolch I bawb am gadw draw yn ystod y Cyfnod Clo. Mae Aberdaron wedi bod yn wahanol iawn hebddoch chi. Nawr fel mae’r cyfyngiadau yn dechrau llacio rydym yn gobeithio y gallwn gychwyn eich croesawu’n ol at ganol/ddiwedd Gorffennaf. Bydd gwahanol fusnesau’n dechrau agor ar wahanol adegau ac felly byddai’n ddoeth I chi gysylltu’n uniongyrchol â’r busnesau yr ydych yn bwriadu eu defnyddio. Wrth gwrs fe fydd cyfyngiadau mewn lle ond byddwn yn gwneud pob ymdrech i’ch croesawu’n ol mewn ffordd ddiogel.

 24.03.20 Mae Cylch Twristiaeth Aberdaron yn annog ymwelwyr i beidio ymweld â’r ardal.

 

Yn sgil y datblygiadau diweddar gyda Coronavirus mae Cylch Twristiaeth Aberdaron yn annog ymwelwyr i beidio ymweld â’r ardal ar hyn o bryd. Gan obeithio bydd y mesurau sydd mewn lle yn caniatáu i ni fedru mynd i’r afael a’r argyfwng cenedlaethol yma fydd yn caniatáu i ni fedru croesawu ymwelwyr i’r ardal eto yn y dyfodol agos.

 


 

Digwyddiadau

 

poster

Gosber


Cerddoriaeth Sanctaidd a Darlleniadau
Bob no Fercher 7.30yh - 8.00yh
Eglwys St Hywyns,
Aberdaron

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Mwy o ddigwyddiadau - cliciwch yma