Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Newyddion

 

poster

GŴYL PENDRAW’R BYD

 

Awst 30-31

Dewch a ymuno gyda ni!

Hwyl i'r teulu i gyd.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaethErthygl am Aberdaron yng nghylchgrawn Coastal Life

pobl

 

Mae taith gerdded eiconig yn ardal Aberdaron yn un o deithiau cylchgrawn Welsh Coast Life.

 

 

 

 

 


 

Digwyddiadau

 

poster

GŴYL PENDRAW’R BYD

 

Awst 30-31

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

Mwy o ddigwyddiadau - cliciwch yma