Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Newyddion

 

Newyddion i ddilyn yn fuan

 


 

Cynigion / Argaeledd Hwyr

 

Dolfor

Saesneg yn unig...

Dolfor has two weeks still available from June 20th for 4 nights

Click here to view more information

 


Bryndol, Rhiw

Mae lle yn y bwthyn o'r 15 fed o Orffennaf.


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y llety

 

 


 

Digwyddiadau

poster

Caiacio yn Aberdaron

 

Cynhelir sesiynau o Aberdaron bob dydd Mawrth a dydd Sul yn ystod gwyliau'r haf (24 Gorffennaf i 30 Awst) a hefyd ar y dyddiau Sul canlynol: 3, 17 Gorffennaf a 4, 11, 18 Medi.

 

Mae yna ddwy sesiwn ydydd, gan ddechrau am 10:30am a 1:30pm. Mae sesiwn yn para tua 2 awr. £30 y person. Sganiwch y côd isod am ragor o wybodaeth.

 

Gweld mwy am caiacio yn Aberdaron


Ffoi i'r tonnau yn Aberdaron yr haf yma | National Trust


poster

Cyngerdd Gwyl Celf a Beirdd Aberdaron - R S Thomas a M E Eldridge - Emyn i Gymro

 

Nos Sadwrm 18 Mehefin

8yh

Tocynnau £8

 

Mwy am Gyngerdd yr wyl


poster

Gwyl Celf a Beirdd Aberdaron - R S Thomas a M E Eldridge

 

Dydd Sadwrm 18 Mehefin

10yb- 4 yp

 

Mwy am Gyflwynwyr Dydd Sadwrn


poster

Gwyl Celf a Beirdd Aberdaron - R S Thomas a M E Eldridge


Mehefin 16 - 19 2022
Mark Oakley, Cambridge

Mannon Ceridwen James

 

Cyflwynwyr
Philip Gross Bardd T.s. Eliot Prize 2009
Mared Emlyn- Telynores
Dane Briscoe Artist
Jon Gower Writer & Broadcaster

 

Www.rsthomaspoetry.co.uk

 

Booking On-line : EVENTBRITE
Susanafogarty@gmail.com

01758 703039

 

Mwy o ddigwyddiadau - cliciwch yma