Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Digwyddiadau

 

Crwydro Aberdaron


Bore Sadwrn, Medi 23ain, Cylchdaith tua 2½ awr, Cychwyn am 10 o’r gloch

Cliciwch yma am fwy o wybodaethCaiacio yn Aberdaron


10am, 12:30pm a 2:45pm bob dydd Mercher, Gwener a Sul yn ystod gwyliau’r haf. £25 y person (gostyngiad o 20% i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rhaid i blant fod yn 8 oed neu'n hyn i gymryd rhan a rhaid i bob plentyn o dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn. Ffoniwch 01758 703810 neu piciwch mewn i Borth y Swnt i archebu lle.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

Mwy o Ddigwyddiadau - cliciwch yma