Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Digwyddiadau

 

NINEBARROW - July 29th (Saesneg yn unig)


A Night of Folk Music at St Hywyn's Church, Aberdaron
(doors 18:30, music from 19:30)

NINEBARROW are a multi-award-winning folk duo, who are impressing audiences across the country with their innovative and captivating take on the folk tradition.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 Caiacio yn Aberdaron


10am, 12:30pm a 2:45pm bob dydd Mercher, Gwener a Sul yn ystod gwyliau’r haf. £25 y person (gostyngiad o 20% i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rhaid i blant fod yn 8 oed neu'n hyn i gymryd rhan a rhaid i bob plentyn o dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn. Ffoniwch 01758 703810 neu piciwch mewn i Borth y Swnt i archebu lle.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Mwy o Ddigwyddiadau - cliciwch yma