Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Digwyddiadau

 

Arddangosfa Celf yn Eglwys Hywyn Sant - Mai 27ain - Mehefin 12fed 2017Gŵyl Lenyddol RS Thomas - Gyda Dr. Rowan Williams - 9 - 11 Mehefin 2017

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Newyddion

 

Sacred Land Conference at Manaros (Saesneg yn unig)

The Sacred Land Conference is being held at Manaros, Aberdaron from Friday the 7th to Sunday the 9th of October 2016. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Mwy o Newyddion - cliciwch yma