Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Newyddion

 

dod yn fuan...

 


 

Argaeledd Hwyr

 

Saesneg yn unig..

Bryndol Rhiw in Aberdaron

Mae lle yn y bwthyn 1 - 8 o Fedi. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

See Bryndol Rhiw Website

Click here to view more information

 

Glandwr cottage in Aberdaron

Glandwr, a cottage right on the seafront, is available for the first three weeks of March. A special offer of 10% reduction can be secured by phoning Peter on 07977586353 .

See Glandwr Website

Click here to view more information

 

Dolfor cottage in Aberdaron

Dolfor, luxury house sleeping 8 all ensuite, is now available for the Easter holiday 29th March onwards see www.onedolfor.co.uk Call Peter on 07977586353 .

See Dolfor Website

 


 

Cynigion

Does dim cynigion ar hyn o bryd...

 


 

Digwyddiadau

Poster Filkin's Drift

Bendithio a Dychwelyd Cerrig Carnedd-Weddi St Hywyn i'r Mor


29 Hydref
Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron
10.30yb


Bendithio a Dychwelyd Cerrig Carnedd-Weddi St Hywyn i'r MorPoster Filin's Drift

Deuwad Filkin's Drift


20 Medi
Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron
7:00yh

Tocynau: £7.50

 

Poster Filkin's DriftPoster Arddangosfa Llwybr Cadfan

Arddangosfa Llwybr Cadfan

Eglwys Llanfaelrhys, Porth Ysgo

01/09/23 - 31/10/23

 

Arddangosfa Llwybr Cadfan


 


Mwy o ddigwyddiadau