Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Newyddion

 

12.02.20 Hwyl 50 peth Porth y Swnt

pobl

 

I weld digwyddiadau - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 


16.12.19 Cyfarchion Y Nadolig

pobl

 

I weld digwyddiadau - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 


09.11.19 The Divine Names of God (Saesneg yn unig)

pobl

 

I weld digwyddiadau - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 


27.10.19 Dychwelyd y cerrig gweddi i'r mor

pobl

 

I weld digwyddiadau - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 


23.10.19 Finding God in the Faith of Others

pobl

 

I weld digwyddiadau - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 


 

Digwyddiadau

 

poster

Llwybr arswyd Porth y Swnt

 

31 Hydref, llwybrau yn cychwyn yn rheolaidd rhwng 6-7:30pm

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

Mwy o ddigwyddiadau - cliciwch yma