Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Digwyddiadau

 

Hwyl Nadolig


Gwin cynnes, mins peis a digon o gemau hwyl yr wyl... pa ffordd well o groesawu'r Nadolig?

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Gŵyl Pendraw'r Byd


Bydd Steve Eaves a’r Blodau Gwylltion yn Eglwys Hywyn Sant Nos Sadwrn 21ain o Hydref am 7.30yh. Ffoniwch Huw ar 01758760473 am docynnau, hefyd ar gael yn Spar Aberdaron neu gyrrwch neges i ni.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Mwy o Ddigwyddiadau - cliciwch yma