Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Newyddion

 

20.03.20 Mae Cylch Twristiaeth Aberdaron yn annog ymwelwyr i beidio ymweld â’r ardal.

 

Yn sgil y datblygiadau diweddar gyda Coronavirus mae Cylch Twristiaeth Aberdaron yn annog ymwelwyr i beidio ymweld â’r ardal ar hyn o bryd. Gan obeithio bydd y mesurau sydd mewn lle yn caniatáu i ni fedru mynd i’r afael a’r argyfwng cenedlaethol yma fydd yn caniatáu i ni fedru croesawu ymwelwyr i’r ardal eto yn y dyfodol agos. .

 


 

 

Digwyddiadau

Gwybodaeth yn dod yn fyan...

 

Mwy o ddigwyddiadau - cliciwch yma