Croeso Cynnes Cymreig i Aberdaron

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf, gyda milltiroedd o draethau tywod lle gallwch grwydro a mwynhau’r haul. Mae caiacio yn y môr yn ffordd ragorol o archwilio’r arfordir ac o ymweld â chilfachau cudd yn ogystal â physgota a deifio. Beth am fynd ar daith i Ynys Enlli a darganfod Ynys yr Ugain Mil o Saint ac adfeilion Abaty’r Santes Fair, gweld y morloi a’r adar môr (mae teithiau croesi yn ddibynnol ar y tywydd). Hefyd mae dolffiniaid i’w gweld yn y môr o amgylch Penrhyn Llŷn. Cynhelir sawl Regatta yn ystod misoedd yr haf. Cysylltwch â Chlwb Hwylio Aberdaron i gael rhagor o wybodaeth. >>> mwy

 

Digwyddiadau

 

Nant Gwrtheyrn guided bus tour leaving from Plas Heli, Pwllheli 2pm - 5pm (Saesneg yn unig...)


Dydd Mawrth Awst 15fed
Dydd Mawrth Awst 22ain
Dydd Mawrth Awst 29ain
Dydd Mawrth Medi 5ed

 


Sesiynau Blasu'r Iaith

 

Sesiwn flasu hwyliog a chyfeillgar o dan ofal Llion Williams. Cyfle i ymwelwyr â’r ardal gael dysgu ychydig eiriau ac ymadroddion Cymraeg.

Welsh language taster sessions (11am - 12pm) & Aberdaron Guided Bus Tour (2pm- 5pm aprox ) meeting at Porth Swnt. (Saesneg yn unig...)

Dydd Llun 14eg Awst
Dydd Mercher 16eg Awst
Dydd Llun Awst 21ain
Dydd Mercher Awst 23ain
Dim gwyliau banc(28ain)
Dydd Mercher Awst 30ain
Dydd Llun Medi 4ydd
Dydd Mercher Medi 6ed

Welsh Language Taster Session at Nant Gwrtheyrn, Llithfaen 11am - 12.30pm (Saesneg yn unig...)

Dydd Mawrth Awst 15fed
Dydd Mawrth Awst 22ain
Dydd Mawrth Awst 29ain
Dydd Mawrth Medi 5ed

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Mwy o Ddigwyddiadau - cliciwch yma