Ymwadiad

 

Mae'r busnesau a'r gwasanaethau sy'n cael eu hysbysebu ar y wefan hon yn aelodau o Gyswllt Twristiaeth Aberdaron a'r Cylch. Fodd bynnag, ni all CTAC dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am gyflwr a safon y gwasanaethau hyn. Cynghora CTAC i unrhyw un sy'n debygol o ddefnyddio'r gwasanaethau archwilio safonau'r cyfleusterau drosynt eu hunain.