Spar Shop & Post Office

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w weld yn mwy manwl.

Manylion Cyswllt

Ffôn: 01758 760234

 

Croeso i Siop Spar, Cownter Cig a Swyddfa Bost. Rydym ar agor yn yr haf o 8am - 9pm, 7 niwrnod yr wythnos. Rydym yn arbenigo mewn cig barbeciw. Rydym hefyd yn gwerthu cigoedd, cynnyrch llaeth, llysiau ffres a nwyddau eraill wedi eu cynhyrchu'n lleol.


Top


Yn ôl i Busnesau Lleol