Mordaith Llyn Ltd

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w weld yn mwy manwl.

Manylion Cyswllt

Ffôn: 01758 76056307817 944063
Gwefan: www.bardseyboattrips.com

 

Teithiau cychod a llogi cychod o Aberdaron [Porth Meudwy] Pysgota, Mordeithiau Arfordirol, Gwylio Adar, Dolffiniaid a Morloi, Teithiau Machlud Haul Byddem yn falch o ddarparu ar gyfer grwpiau ? diddordeb arbennig neu rai sydd angen taith wahanol. Ffoniwch i drafod eich anghenion. Sylwer bod yr holl archebion yn ddibynnol ar y tywydd ac er y gwneir pob ymdrech i osgoi canslo ar fyr rybudd, mae hyn yn digwydd yn achlysurol. Seiliwyd Benlli III ar gatamar?n 7.4 m wedi ei hadeiladu gan Cheetah Marine ym 2003. Mae'n cynnwys yr holl offer mordwyo a diogelwch sy'n ofynnol i statws MCA Categori 3, ac mae dau beirant Honda sy'n cynhyrchu lefel isel o lygredd yn rhoi cyflymder o 30 m?r filltir. Mae'n drwyddedig i gario 11 o deithwyr ac mae'n cynnwys toiled.


Top


Yn ôl i Busnesau Lleol