The Ship Hotel

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w weld yn mwy manwl.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Aberdaron LL53 8BE
Ffôn: 01758 760204
Ebost: bookings@theshiphotelaberdaron.co.uk
Gwefan: www.theshiphotelaberdaron.co.uk

Nodweddion Arbennig

WiFi

Tafarn wreiddiol y pentref yw Gwesty'r Llong. Mae'r bwyty'n darparu bwyd yn defnyddio cynnyrch ffres lleol ble bynnag mae'n bosib. Mae'n lety drwyddedig gyda bar i'r cyhoedd (wedi ei restru yn y Good Beer Guide), bar lolfa a bwyty ar wahan. Rydym yn falch o gynnig awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. Ewch i'r wefan am wybodaeth diweddaraf.


Top


Yn ôl i Llefydd i Fwyta