Sblash

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w weld yn mwy manwl.

Manylion Cyswllt

Ffôn: 01758 760 442| 07800574689

Nodweddion Arbennig

Agorodd Bar Pysgod Sblash ei ddrysau ym mis Gorffennaf 2012 ac mae'n cynnig bwydlen pysgod a sglodion traddodiadol gyda gwahaniaeth. I gwsmeriaid mwy mentrus, sydd un ai'n bwyta i mewn neu'n mynd a bwyd allan, mae ein bwydlen eang yn cynnig amrywiaeth o brydau, ac yn eu plith, teisennau cranc cartref a chynffonau cimychiaid a ddaliwyd yn lleol, wedi eu ffrio mewn cytew ysgafn creisionllyd a'i weini gyda dip chilli melys a sbeislyd. Ac i'n cwsmeriaid iau, gwyddom yn Sblash fod plant nid yn unig yn gwerthfawrogi bwyd da ond hefyd eu bod yn hoffi'r mor a'r holl greaduriaid rhyfeddol sy'n byw yno. Dyna pam yr ydym wedi adeiladu acwariwm ar wal y Ty Bwyta ac wedi ei lenwi a nifer o greaduriaid morol sydd i'w cael ar arfordir Aberdaron. A hefyd, os yw eich plant wrth eu bodd a phopeth sy'n gysylltiedig a'r mor, ac os ydych chi eisiau iddynt gael digon o hwyl, beth am adael inni drefnu parti iddynt. Gallwn eich sicrhau y bydd eu dathliadau yn eu rhoi mewn hwyliau da drwy ddewis un o'n pecynnau parti a thema forol! Gellir trefnu partion i oedolion hefyd!! Trefniadau ac Ymholiadau Parti - ffoniwch 07800574689 Bar Pysgod a Tecaw Oriau Agor Hydref/Gaeaf (Mis Medi a Mis Mawrth) Dydd Mercher a Dydd Gwener 5pm - 8pm Dydd Sadwrn 4pm - 9pm Dilynwch Sblash ar Facebook neu ffoniwch 01758 760 442 / 07800574689 i gael rhagor o newyddion a manylion ein holl fargeinion sy'n cael eu trefnu o wythnos i wythnos.


Top


Yn ôl i Llefydd i Fwyta