Ty Croes

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Mrs U C Jones
Cyfeiriad: Rhiw LL53 8AG
Rhif Ffôn: 01758 780315
Ebost: uctycroes@hotmail.co.uk

Nodweddion Arbennig

Categori: Gwely a Brecwast
Cysgu i fyny i 5 person

Mae Ffermdy Ty Croes Mawr ym mhentref Y Rhiw ac yn swatio ar y bryn sy'n edrych dros Ynys Enlli a Phenrhyn Llyn. Lle delfrydol i wylio adar a hwylus ar gyfer y llwybr arfordirol a gellir cerdded oddi yma i Blas yn Rhiw sydd dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol oddi yno. Mae 3 ystafell wely ar gael: 2 ystafell ddwbl ac 1 sengl, gyda 2 ystafell ymolchi, un gyda chawod 'cerdded i mewn'. O'r Ystafell Fwyta / Lolfa'r Ymwelwyr ceir golygfeydd panoramig dros y môr a'r penrhyn, a cheir cyfleusterau gwneud te a theledu lliw. Mae gwres canolog ym mhob rhan o'r ty. Mae prydau gyda'r nos a phecynnau bwyd ar gael ar gais. Croeso i Gerddwyr a Beicwyr. Mae gennym hefyd garafan hunan arlwyo yn Nhy Croes


Top