Bwlchgwyn Campsite

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Mr Dafydd Myrddin,
Cyfeiriad: Aberdaron LL53 8BY
Rhif Ffôn: 07968 354 539
Ebost: d.myrddin@btinternet.com

Nodweddion Arbennig

Categori: Gwersylla

Lleolir Bwlchgwyn ar fferm wartheg biff a defaid tua hanner milltir o bentref Aberdaron a'r traeth. Mae'r safle ar gae gwastad ac oddi yno ceir golygfeydd godidog ar draws Penrhyn Llyn, Mynydd Anelog a Bae Aberdaron. Mae cyfleusterau y maes yn cynnwys toiled, cawod (yn gynwysiedig yn y pris) a chyflenwadau trydan.


Top