Caerau

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Mrs Elin Roberts
Cyfeiriad: Dwylan, Aberdaron LL53 8BG
Rhif Ffôn: 01758 760481
Ebost: Null

Nodweddion Arbennig

Categori: Gwersylla

Maes carafanau a gwersylla wedi ei hen sefydlu gan deulu, yn Aberdaron. Mae gan Fferm Caerau leoliad rhagorol mewn ardal hardd yng nghefn gwlad â golygfa eang i bob cyfeiriad. Pum munud o'r traeth. Cyfleusterau ar y Safle: Cawodydd a thoiledau, Toiled i'r anabl, Ty golchi, Nwy gwersylla, Dwr poeth, Cyflenwad trydan. Storio carafanau dros y Gaeaf.


Top