Dwyros

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Carol & Alun Jones
Cyfeiriad: Dwyros, Aberdaron, LL53 8BS
Rhif Ffôn: 01758 760295
Ebost: dwyroscamp@btinternet.com

Nodweddion Arbennig

Categori: Gwersylla
Sêr: 3

Safle gwastad gyda golygfa odidog dros Fae Aberdaron ac o fewn pellter cerdded i'r pentref a'r traeth. Mae hefyd ar fan cychwyn y llwybr arfordirol sy'n mynd o amgylch y penrhyn. Cyfleusterau ar y safle: Mae'r bloc cyfleusterau, sydd wed'i uwchraddio'n ddiweddar, yn cynnwys 11 toiled, 9 cawod ( sy'n gynwysiedig yn y pris), 10 basn ymolchi, 3 sychwr dwylo trydan, 2 sychwr gwallt (20p), ystafell ar gyfer golchi llestri, peiriannau golchi a sychu dillad a rhewgell. Mae yna hefyd ystafell anabl / teuluol sy'n cynnwys cyfleusterau newid babanod. Mae'r holl lecynnau bachiadau trydan yn rhai 16A ac yn cynnwys cyflenwad dwr, gyda'r mwyafrif yn cynnwys cysylltiad dwr gwastraff hefyd.


Top