Gwythrian

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Mrs C Williams
Cyfeiriad: Gwythrian, Aberdaron LL53 8BG
Rhif Ffôn: 01758 760343
Ebost: alan@awilliams3.orangehome.co.uk

Nodweddion Arbennig

Categori: Gwersylla

Maes carafanau a gwersylla sy'n cael ei gadw gan deulu ar fferm weithredol - milltir o Aberdaron i gyfeiriad Traeth Porthor. Gwersyll bychan tawel mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Cyflenwad trydan, toiledau a chawodydd ar y safle. Croeso i gwn ar dennyn.


Top