Llyn Leisure Camping

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Yvonne Evans
Cyfeiriad: Bodrydd, Rhoshirwaun LL53 8HR
Rhif Ffôn: 01758 780248
Ebost: yvonne.evans@llynleisure.com
Gwefan: www.llynleisure.com

Nodweddion Arbennig

Categori: Gwersylla

Croeso i Llyn Leisure - Parc Carafanau a Gwersyllu a Llynnoedd Pysgota Bras. Cyfleuster tawel gwledig ym Mhenrhyn Llyn, 2 filltir o bentref tlws Aberdaron a'i arfordir syfrdanol o hardd. Maes gwersylla a charafanau teithio sy'n cael ei gadw gan deulu ac sy'n cael ei gymeradwyo gan The Camping & Caravanning Club, ac rydym yn cynnig safon uchel o wasanaeth yn cynnwys:  Lleiniau caled i garafanau a cheir, Cyflenwad trydan, Cyfleusterau dwr a draeniad ar bob llain, Cyfleusterau toiled a chawod 4 seren, Cyfleusterau golchi dillad ac ystafell amlbwrpas, Maes parcio wedi ei oleuo yn y nos i sicrhau mwy o ddiogelwch. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu ewch i www.llynleisure.com.


Top