Morfa Mawr

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Mrs K Roberts
Cyfeiriad: Aberdaron LL53 8BG
Rhif Ffôn: 01758 760264
Ebost: Null

Nodweddion Arbennig

Categori: Gwersylla

Mae Morfa Mawr yn fferm biff a defaid yn tua hanner milltir o'r pentref. Mae'r cae campio wedi ei sefydlu uwch ben lan-y-mor Aberdaron. Mae yna doiledau a chawod poeth. Gallwch gerdded i'r traeth o'r cae.


Top