Bayview Rhiw

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Roger Jackson
Cyfeiriad: Rhiw LL53
Rhif Ffôn: 07974 648 173 | 0161 973 6072
Ebost: info@bayviewrhiw.co.uk
Gwefan: www.bayviewholidaycottage.co.uk

Nodweddion Arbennig

Categori: Hunan-ddarpar
Cysgu i fyny i 5 person
WiFi

Mae gan Bay View Cottage un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol o ben clogwyni yng Nghymru ac mae'n cynnig encilfa berffaith oddi wrth fywyd bob dydd. Mae'n hardd ym mhob tymor ac o'r bwthyn ceir golygfa o Borth Neigwl, Bae Ceredigion a'r Wyddfa a'i chriw. Os ydych yn chwilio am fwthyn gwyliau tawel gyda golygfeydd ysblennydd, llwybrau sy'n cychwyn o drothwy'r drws yna dyma'r lle i chi! Cyfleusterau: Cegin cynllun agored ar y llawr gwaelod ac ystafell fyw sy'n cynnwys lle tân carreg gwreiddiol gyda stôf amldanwydd. Llawr cyntaf: Ystafell wely ddwbl ac ystafell wely gydag un neu ddau wely sengl. Ystafell ymolchi gyda chawod a bath - anaml iawn y cewch olygfeydd cystal â'r rhain o'r bath, yn cynnwys yr Wyddfa ei hun. O'r groglofft ceir golygfa o Borth Neigwl ac ochr y mynydd. Mae yma wely dwbl futon ond mae'r nenfwd yn isel felly mae'n well ar gyfer un person. Mae'r Ystafell Wydr wedi ei dodrefnu fel ystafell fwyta ond mae'n lle tawel i fwynhau'r golygfeydd eang anhygoel o'r wlad o amgylch, i fwynhau llyfr da neu gêm o gardiau. Un o nodweddion y bwthyn hyfryd hwn yw'r llwybrau troed ardderchog sy'n addas i bob oedran a gallu a sy'n cychwyn bron yn union o'r giât ffrynt. Yn wir mae Llwybr Arfordir Llyn dafliad carreg o'r ystafell wydr. Manylion ychwanegol: Wireless broadband nawr ar gael ond argymhellir defnyddio ffôn symudol hefyd. Nodwch fod y bwthyn ar dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Nid yw'n addas ar gyfer plant ifanc (dan 3 oed) oherwydd y grisiau agored. Prisiau am 7 noson: Tymor Tawel o £250, Tymor Canol o £300, Tymor Prysur o £350, Tymor Brig £550. Lle i 4+1 o bobl gysgu mewn 3 ystafell wely (1 ddwbl ac 1 gyda dau wely sengl, 1 ystafell yn y groglofft gyda futon; nenfwd isel) Anifeiliaid Anwes: Cysylltwch â ni; Dim Ysmygu: Diwrnod Trosglwyddo: Dydd Gwener. Cysyllter â Roger Jackson


Top