4 Bryn llan

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Gillian Cornes
Rhif Ffôn: 07957 823 455
Ebost: gilliancornes@hotmail.co.uk

Nodweddion Arbennig

Categori: Hunan-ddarpar
Cysgu i fyny i 4 person

Mae 4 Bryn Llan yng nghanol pentref prydferth Aberdaron, ac yn edrych dros y môr. Llai na munud o waith cerdded o'r traeth. Mae'r bwthyn wedi cael ei adnewyddu'n ddiweddar ac yn cynnwys ystafell ymolchi a chegin newydd. Mae hwn yn llety sy'n cynnig 2 ystafell wely, gyda dau wely sengl a gwely dwbl, ac o'r ystafelloedd ceir golygfa hardd sy'n bleser pur yn y bore. Ceir stôf logiau, sy'n gwneud y bwthyn yn encilfa gyfforddus yn y gaeaf, teledu a pheiriant DVD gyda Wi-Fi. Mae'r bwthyn ar gael i'r rentu drwy'r flwyddyn, mae gwyliau byr 3 diwrnod ar gael yn ystod y tymor tawel ac ar gael i'w rentio yn hwyr.


Top