Accommodation at Tyddyn Meirion Chalet

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Mrs Belinda Hughes
Rhif Ffôn: 01758 780276
Ebost: coedllyn@gmail.com
Gwefan: www.stayinllyn.co.uk

Nodweddion Arbennig

Categori: Hunan-ddarpar
Cysgu i fyny i 5 person

Dyma chalet byngalo newydd ei hadnewyddu arddull ger bwthyn fferm, mae'n cael ei leoli 3.5 milltir o bentref arfordirol deniadol o Aberdaron ac 8 milltir o Abersoch. Mae'n ei wneud yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer encil ymlacio, neu wyliau gweithgareddau awyr agored o amgylch arfordir Cymru a mynyddoedd. Ceir golygfeydd o Ynys Enlli, gyda machlud ysblennydd. Cyfleusterau - Cysgu 5- 1 ystafell ddwbl, un sengl, ac ystafell bync maint llawn gwely. Ystafell ymolchi gyda chawod dros y bath. Gosod cegin gyda ffwrn ddwbl, oergell, peiriant golchi llestri, microdon, a percolator choffi. Porch gyda, peiriant golchi rhewgell a gofod storio. Gardd breifat gyda mynedfa ar wahân, parcio i ddau gerbyd a patio a bwrdd picnic, gwresogyddion trydan drwy gydol. Lolfa fawr gyda theledu / DVD chwaraewr a thrydan tân effaith woodburner. Mae'n ddrwg gennym, yn bendant dim ysmygu neu anifeiliaid anwes. Dillad gwely yn cael ei ddarparu


Top