Beudy Mawr

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Mrs Gillian Jones
Cyfeiriad: Bryn Gwynt, Anelog, Aberdaron LL53 8BT
Rhif Ffôn: 01758 760345
Ebost: enquiries@aberdaronfarmholidays.co.uk
Gwefan: www.aberdaronfarmholidays.co.uk

Nodweddion Arbennig

Categori: Hunan-ddarpar
Cysgu i fyny i 6 person

Mae Beudy Mawr ar fferm fechan sy'n cadw gwartheg a defaid mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol ac ychydig o funudau yn unig o lwybr yr arfordir. Llecyn tawel a dymunol 2 filltir o bentref Aberdaron a 1.5 milltir o Draeth Porthor. Lle i 6 o bobl + 2 dau wely dros dro + 1 cot.


Top