Bod Isaf Mawr

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Mr Ben Hayes
Rhif Ffôn: 07747 036449
Ebost: ben@goodstuff.co.uk

Nodweddion Arbennig

Categori: Hunan-ddarpar
Cysgu i fyny i 6 person
Croeso i Cwn

Saif ein ffermdy ar flaen y Penrhyn, 2 filltir o Aberdaron, a cheir golygfeydd heb eu hail o'r môr a'r arfordir ynghyd â phreifatrwydd a llwybrau rhagorol a lleoedd arbennig i wylio adar. Digon o le i chwech o bobl gysgu gyda thair ystafell wely ddwbl, un gyda gwely dwbl a dwy gyda dau wely sengl. Mae cot ar gael hefyd. Mae'r ffermdy yn cynnwys ystafell fyw gyda theledu lliw / DVD, ystafell fwyta/deulu, cegin ac ystafell ymolchi, peiriant golchi a sychu dillad. Gardd amgaeedig gyda lle parcio. Croeso i anifeiliaid anwes. Mae'n bosibl rhentu'r llety drwy'r flwyddyn ar wythnosau a phenwythnosau


Top