Afallon

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Liz Evans
Rhif Ffôn: 0117 973 1539 | 07989 216622
Ebost: info@afallon.co.uk
Gwefan: www.afallon.co.uk

Nodweddion Arbennig

Categori: Hunan-ddarpar
Cysgu i fyny i 14 person
WiFi
Croeso i Cwn
Sêr: 4


Dim mwy na:  14 person
 

Ty mawr cyfforddus, wedi ei foderneiddio'n llwyr, 10 munud yn unig o waith cerdded o'r pentref. Ar gael drwy'r flwyddyn, gyda gwres canolog llawn neu wres dan y llawr. Lle i hyd at 10 o bobl aros, neu hyd at 14 o bobl + 2 cot (10 mewn 1 ystafell ddwbl, 1 ystafell gyda dau wely sengl, 2 ystafell wely i dri; 14 mewn 2 ystafell arall gyda dau wely sengl + 2 cot). Cegin fodern, peiriant golchi llestri, peiriant golchi, oergell/rhewgell, popty gyda ffan, popty microdon ayyb . Lolfa gyda thân agored, piano unionsyth, teledu Freeview, peiriant fideo, DVD, system hifi lawn 'unedau ar wahân'. Ystafell chwarae ar wahân i blant, gyda theledu Freeview. Mynediad rhyngrwyd wireless. Ystafell gemau ar y llawr isaf, gyda bwrdd pwl, cadeiriau cyfforddus, tân effaith glo'. Lolfa haul fawr yn arwain at ddecio y tu allan, gyda golygfeydd panoramig di-ben-draw o'r bae. Gardd mawr â lawnt amgaeedig, gyda llecyn barbeciw a seddau y tu allan. Garej a digon o le parcio. Croeso i cwn. 

Ebost: info@afallon.co.uk


Top