Awelon

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Alex
Rhif Ffôn: 0777 636 4544
Gwefan: www.awelonholidaycottage.co.uk

Nodweddion Arbennig

Categori: Hunan-ddarpar
Cysgu i fyny i 12 person
Croeso i Cwn
Sêr: 5

Bwthyn rhyfeddol o dlws. Cartrefol, clyd a moethus gyda thrawstiau agored, wedi ei foderneiddio drwyddo draw. Saif ar ben clogwyn yn Y Rhiw (rhwng Abersoch ac Aberdaron) a cheir golygfeydd panoramig dros Borth Neigwl, bae Ceredigion a mynyddoedd Eryri. Wedi ei amgylchynu gan ardd fawr â wal gerrig ger Tir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol mewn ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ddynodedig. Dwy ystafell fyw eang (un gyda nenfwd 'cadeirlan' ac oriel), cegin ffermdy fawr gyda phopty range steil Aga; tri thân llosgi logiau, gwres canolog, 5 ystafell wely (lle i 10-12 o bobl gysgu a 2 got) ystafell ymolchi en suite, ystafell ymolchi lawn ar wahân (a'r ddwy yn cynnwys cawod bwerus), ystafell gawod arall ar wahân, ystafell storio/ystafell sychu - gyda phob cyfleuster o'r safon uchaf (lloriau llechi, peiriannau Miele, cawodydd pwerus, oergell a rhewgell ochr yn ochr, topiau gwaith gwenithfaen, waliau cerrig mewnol hynafol ayyb). Y llecyn tawelaf, llonyddaf posibl i fwynhau'r golygfeydd ac i gael hoe rhwng teithiau cerdded ar y pentir naturiol ac i nofio yn y cilfachau cudd sydd o amgylch y ty. Anifeiliaid anwes drwy drefniant.


Top